Google+ Followers

Permision


I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Es, Veronika, Montekjū Kīna atraitne, dodu atļauju Marijai Luisai de Vaskonsellos tulkot Montekjū vēstījumus viņas mājas lapā. Montague Vernon Keen ir reģistrēta Preču zīme (Trade Mark), man pieder arī autortiesības No.2366610 (Copywrite No. 2366610)

pirmdiena, 2010. gada 25. oktobris

October 24, 2010
Svētdiena, 24.oktobris/2010


Šobrīd jūsu pasaulē valda atmoda un jaunatklātā patiesība un tas rada sajūsmu, ir prieks, mana mīļā, vērot kā mūsu darbs savienojas ar citām atmodinātajām dvēselēm, jūs atrodaties pie pilnas apziņas sasniegšanas sliekšņa. Aizvien vairāk cilvēku pārstāj pakļauties korumpētajai varas sistēmai, kas tos turējusi ieslodzījumā un valdījusi pār tiem gadsimtu garumā un sākat saskatīt brīvības Gaismu, Mīlestību un Mieru visiem cilvēkiem. Skatieties tikai uz tiem, kuri izstaro Gaismu! Ir arī tādi, kuri sauc sevi par Fiziskajiem Pētniekiem, tie ir vainīgi pie patiesības slēpšanas. Tieši tādēļ es lūdzu tevi nesadarboties ar maniem bijušajiem kolēģiem, kuri centās kavēt manu darbu no dienas gaismas ieraudzīšanas. Atceries, mana mīļā, kad es atrados slimnīcā ar sirds nepietiekamību, tie sazvērējās pret mani, tiem gandrīz izdevās aizkavēt mana tik ilgā darba publicēšanu; pat tie, kuri ārēji izlikās mani atbalstām, darīja visu iespējamo, lai aizkavētu publicēšanu, tikai spaidu kārtā man izdevās dienas gaismai parādīt SPR darbu, un ne jau kā bija iecerēts, grāmatas formā. Mums ir visas tā laika rakstītās un saņemtās vēstules. Tā bija smaga mācību stunda, neklausies viņu vārdos, bet skaties uz viņu darbiem, tikai darbi parāda patieso. Es ļoti atvainojos, ka tev atkal nācās pārdzīvot šīs briesmīgās atmiņas, kas nāca kopā ar ziņu par Deivida Fontana nāvi. Tagad viņam ir jāsastopas ar Pēcdzīves realitāti, tas nav gluži gaidītais, nāve ir skaista, kādu dienu visi to uzzināsiet.

Un tagad pie svarīgākām lietām, mana mīļā. Tumsas Kabala cīnās, lai izdzīvotu, jūsu pasaule mostas, Kabala ir pamatīgā izmisumā. Tumsas cilvēki ir neatļauti valdījuši pār jūsu pasauli, nedomājot par Cilvēci. Tie ir ignorējuši ciešanas, ko radījusi viņu izlaupīšanas politika. Viņu bagātības tos neglābs. Tie ir drukājuši neeksistējošu naudu, tie piesavinājušies naudu, viņu izrīcības ir izputinājušas citas zemes, tāpat arī cilvēkus, padarot tos par vergiem. Visi zināt par notiekošajām pārmaiņām, jūs tās sajūtat savās Dvēselēs. Jūsu pasauli aptver ļoti spēcīga enerģija, jūs vairs neticat meliem par „ienaidniekiem, kas gatavojas jums uzbrukt”, šis apgalvojums lietots visas vēstures gaitā, tas vairs nedarbojas. Jūs esat Dievišķā Plāna daļa, planētas glābēji, izturieties ar līdzjūtību pret cilvēkiem, kuriem joprojām vēl ir problēmas izprast notiekošo, maigi vediet tos uz priekšu. Visapkārt jūsu pasaulei atrodas Portāli, mēs tos lietosim, lai atklātos un parādītu sevi, mēs jūs atbalstīsim un vadīsim. Jūs piekļūsiet un saņemsiet visu vajadzīgo informāciju, lai sasniegtu pārmaiņas, kas vajadzīgas Pilnīgas Apziņas atgūšanai. Jūs ieejat Apgaismības Laikmetā, tur neeksistēs bailes un dusmas, tie bija Kabalas ieroči un darba rīki. Jūs skatīsities uz tām ģimenēm un institūcijām, kas agrāk paverdzināja jūsu pasauli, un nespēsiet noticēt- ka gan esat spējuši ticēt visiem tiem meliem. Jūs iemācīsieties redzēt visu tā kā tas ir patiesībā, nevis tā kā jums to pasniedz un stāsta. Laiks mosties, sajūtiet visapkārt esošo Dievišķo Mīlestību! Jūsu apspiedēji pakāpeniski zaudē varu un jūs sākat saskatīt to patieso būtību, tad visbeidzot arī redzēsiet, ka reālais Spēks un Vara atrodas jūsos, jā, ikvienā un katrā cilvēkā. Jūs ikkatrs esat Gaismas Būtne, kuras Gaismu aptumšoja Kabala, kad atgūsiet savu Gaismu, tad pirmo reizi pasauli ieraudzīsiet pavisam savādāku. Vairs neēdīsiet saindētu ēdienu, neelposiet piesārņotu gaisu, kaites būs kļuvušas par sliktām atmiņām. Mēs, Tīklā, esam plānojuši šo Pāreju līdz pēdējam sīkumam.

Visi tie, kuri būvējuši savas impērijas uz korupciju, izzudīs no eksistences. Tās ģimenes, kuras laupīja un apzaga, dzīvodamas no jūsu pasaules bagātībām, atgriezīs nolaupīto atpakaļ; Taisnība uzvarēs, īstā, reālā Taisnība, nevis tā, ko jūs pazīstat. Dievišķais Likums stāv pāri visam, ikvienam ir jāatbild par savu rīcību, vienalga kur tas atrodas- uz Zemes vai Pēcdzīvē. Ikvienam ir jāpilda savs Dievišķais Mērķis. Mācieties runāt tad, kad redzat netaisnību, atcerieties, ka noklusējot, jūs dodat atļauju turpināties vecajam, un tad esat līdzdalīgi notiekošajā. Paceliet savu balsi, runājiet patiesību, sajūtiet Mīlestību, kas ienāk baiļu un dusmu vietā, kad no tām atbrīvojaties. Jums izdosies, Patiesība atbrīvos, pienācis jūsu laiks. Šajā Pārejā es esmu kopā ar jums un tevi, tavs apbrīnojošais vīrs, Montī.


Tulkoja Māra Brante

Site: http://www.montaguekeen.com


trešdiena, 2010. gada 20. oktobris

October 17, 2010
Jo vairāk informācijas parādās Gaismā no daudziem dažādiem avotiem, jo Patiesību vairs ilgāk nevar noslēpt.

Patiesība sevī nes Brīvību no apspiestības.

Atcerieties, tie esat jūs- Cilvēki, kuriem ir Spēks un Vara īstenot jūsu Pasaulei vajadzīgās pārmaiņas, lai tā reiz kļūtu par taisnīgu un mierpilnu Planētu visiem, lai kopīgi visi dzīvotu harmonijā. To var izdarīt.Mana mīļā Veronika, jūs pavisam noteikti dzīvojat aizraujošos laikos. Tā kā Tumsas Kabala izmisīgi meklē veidus kā turēties pie savas nelikumīgās varas, tad šajā reizē tie plāno ļoti dziļu recesiju (lejupslīdi, atkāpšanos), lai novērstu cilvēku prātus no reāli notiekošā. Jau esam teikuši, ka jūsu Valdībām pieder neaprakstāmi daudz naudas, tas tiek veikli no jums slēpts, tām nav parādu, tās tikai cenšas jums uztiept, ka parādi eksistē. Mana mīļā, kad noslēdzas kādas Pārmaiņas, tad daudzi pamanāt Enerģētiskās izmaiņas, jums ir sajūta, ka visu kavējat, ka netiekat līdzi, tas notiek tāpēc, ka Zeme kustās ātrāk, jūs vieglāk zaudējat savu stabilitāti, mainās jūsu DNS, un jūs tikai cenšaties visam tikt līdzi. Viena no lielajām pārmaiņām ir tāda, ka jūsu dzīvēs vairs nefigurēs nauda, jā, šobrīd to grūti iedomāties, atceries, mēs jau esam to skaidrojuši.

Šobrīd Zemei ļoti ātri tuvojas divas komētas, jūsu astronomi tās vēl nav pamanījuši, komētas neskars Zemi. Zemes plāksnes kustās, kad tās saskaras viena ar otru, tas izsauc Plūdus un Katastrofas, tiem ir paredzēts notikt. Pēdējā laikā atkal parādījušās fotogrāfijas ar zīmējumiem labības laukos, daži no tiem ir cilvēku roku darbs, bet tie, kurus veidojušas Būtnes no citām planētām, tie tiek radīti ar nolūku sniegt informāciju. Diemžēl šos zīmējumus labības laukos cilvēki pārsvarā izmanto, lai gūtu peļņu, tie necenšas saskatīt tajos doto informāciju- vēstījumu. Mēs esam tev stāstījuši kā „lasīt” šos ziņojumus. Alkatība un mantkārība pārņem visu. Tieši šobrīd Zeme nav kontrolējama un, ja mēs neiejauksimies, tad Zeme un cilvēce var piedzīvot Cilvēku Rases iznīcināšanu. Ikvienam ir spēks to aizkavēt. Bez jūsu piekrišanas, tie daži, kas atrodas pie Varas, tur nevarētu atrasties, tāpēc uzdodiet sev jautājumu: „Kam reāli pieder vara”. Tie valda ar Bailēm, plānotā viltus Svešinieku Invāzija, kuras vienīgais mērķis ir radīt vēl lielākas bailes, tā izgāzīsies. Mēs nestāvēsim malā, noraugoties kā tumšie gribētu izrīkoties ar cilvēci pēc savas patikas. Mums ir plāns kā parādīt, kas tie patiesībā ir, mēs paglābsim cilvēci no viņu tvēriena, sen jau tam bija laiks. Pavisam drīz pilnīgi un uz visiem laikiem mainīsies Varas uzbūve Anglijā. Jo vairāk informācijas parādās Gaismā no daudziem dažādiem avotiem, jo Patiesību vairs ilgāk nevar noslēpt. Cilvēce mostas, uzdod jautājumus un vairs nevēlas pieņemt frāzi „tāds ir likums”, ja tas acīmredzami tā nav. Tumsas Kabalai pienākušas nemiera pilnas dienas, tie atsakās saskatīt to, kas tuvojas un muļķīgi tic, ka spēs valdīt mūžīgi. Viņu sātaniskās metodes un izrīcības tos neglābs. Gadsimtu garumos ilgusī asins dzeršana tiks pārtraukta, nav svarīgi kā tā tiek ietērpta, tas ir Sātanisks rituāls ar Ļaunu mērķi, jums visiem ticis melots, tieši tāpēc arī tie spējuši saglabāt savu varu. Patiesība sevī nes Brīvību no apspiestības. Ļauno spēku radītais naids pārāk daudziem nevainīgiem cilvēkiem rada sāpes, es savā pēdējā inkarnācijā izvēlējos „izprecēties” ārā no manas ģimenes tradīcijām, bet naids, kas tika vērsts pret manu sievu, lai mūs sodītu, bija tik milzīgs, ka tas izsauca mūsu pirmajam bērnam veselības problēmas, viņš pārgāja garā, būdams vēl pavisam mazulis, es viņu atradu, es atnesu viņu Veronikai. Viņu rīcība izsauca tādas ciešanas manai pirmajai sievai, viņa nespēja tām tikt pāri, mums nebija ne jausmas, ka cilvēki var būt tik naidpilni un iznīcinoši. Tāds Naids tiek pārņemts no paaudzes uz paaudzi, līdz cilvēks izjūt vairs tikai naidu.
Pavisam nesen (10. septembrī, 2010) Robs, kuru vadīja tieši tāds Naids, piezvanīja tev un pauda tev savu Naidu, policijai tagad ir ieraksti par viņa rīcību. Kad pārgāju Garā, tu saņēmi biedējošus zvanus no Olivera, policija izsekoja un ierakstīja tos, tev bija grūti noticēt, ka cilvēki spēj būt tik ļauni. Ļaunums kā tāds tiks likvidēts uz visiem laikiem, es tev to apsolu. Mana mīļā sieva, vai tu kādreiz spēsi man piedot, ka tavā dzīvēs esmu ielaidis tik briesmīgus cilvēkus. Mēs abi izjutām un pieredzējām tādu Naidu, tāpēc abi kopīgi darīsim visu, lai uz laiku laikiem to likvidētu.

Tā kā šodien Deivids Aiks vēršas pie Ņujorkas iedzīvotājiem, lūdzu, sūtiet savas domas un lūgšanas par to, lai Patiesība tiktu pareizi uztverta. Jau daudzus gadus atpakaļ Deividam pietika drosmes teikt patiesību, tagad viņš apceļo pasauli, lai dalītos patiesībā ar cilvēkiem, kuri gatavi atmosties realitātei par viņu pašu eksistenci te uz planētas Zeme. Esiet un dariet visu Mīlestībā, kā to dara Deivids, pat pret tiem, kuri dara jums ļaunu. Var tikai izteikt nožēlu tiem cilvēkiem, kuru dzīves ir piepildītas ar Naidu un Alkatību, tie nekad neizjūt Mīlestību, tie nekad līdz galam nesaskata Rozes skaistumu, mīļotā cilvēka smaidu, prieku dot un dalīties. Atcerieties, tie esat jūs- Cilvēki, kuriem ir Spēks un Vara īstenot jūsu Pasaulei vajadzīgās pārmaiņas, lai tā reiz kļūtu par taisnīgu un mierpilnu Planētu visiem, lai kopīgi visi dzīvotu harmonijā. To var izdarīt.

Mēs, tie, kas esam Tīklā, esam gatavi rīcībai, mēs te būsim, tas ir mūsu svinīgais solījums. Es esmu mūžam tevi apbrīnojošais Vīrs, Montī.

Tulkoja Māra Brante


Site: http://www.montaguekeen.com

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mksvenska.blogspot.com/ - SVENSKA

http://mkjapan.blogspot.com/- JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/-FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com – ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

pirmdiena, 2010. gada 11. oktobris

October 10, 2010Sanāciet kopā, aizmirstiet savas dažādības un atšķirības, jūsu visi šajā esat kopā.

Šis ir lēmumu pieņemšanas laiks, notiek atmoda, uzņemieties atbildību par savu rīcību, dalieties zināšanās ar mazāk veiksmīgiem cilvēkiem, runājiet viens ar otru.

Jums ir dota iespēja radīt Miera, Mīlestības un Gaismas Pasauli.Svētdiena, 10-10-10

CHANNELLER: VERONICA MONTAGUE KEEN
Veronika, mana mīļā, Tagad ir pienācis Atmodas Laiks, tumsas Kabala cenšas kā vien var aizkavēt nenovēršamo. Tie veduši cilvēci cauri visasiņainākajiem 100 gadiem planētas Zeme cilvēces vēsturē, tagad tie koncentrējas uzbrukumam pret tiem cilvēkiem, kuru cenšas modināt Patiesībai citus. Tumšie ir nelikumīgi aplaupījuši pasauli, tie sagrābuši lielas bagātības, kas devušas tiem Varu un Kontroli. Patlaban jums ir iespējas, koncentrējoties un vadoties uz cilvēces gūto pieredzi, uzlabot visas planētas cilvēku dzīvi, jums ir zināšanas kā to paveikt, jums tagad ir vajadzīga vēlme to darīt. Sanāciet kopā, aizmirstiet savas dažādības un atšķirības, jūsu visi šajā esat kopā. Šis ir lēmumu pieņemšanas laiks, notiek atmoda, uzņemieties atbildību par savu rīcību, dalieties zināšanās ar mazāk veiksmīgiem cilvēkiem, runājiet viens ar otru. Jums ir dota iespēja radīt Miera, Mīlestības un Gaismas Pasauli. Atveriet savas sirdis citiem, aizmirsiet par senajiem ieganstiem un aizspriedumiem, kas jums tikuši uzgrūsti reliģiskā un citā viedā. Neieejiet BAILĒS, tās paralizē un pieļauj tālāku jūsu izmantošanu un kontrolēšanu no tikai dažu cilvēku puses, ļaujiet uzsākties transformācijām, neesiet vairs upuri. Ar gudrību ejiet uz priekšu pretim Gaismai, kā to jau paredzēja senās civilizācijas.

Mostieties visam tam, kas ticis no jums slēpts. Ieklausieties bijušajā Kanādas Aizsardzības ministra Paula Helljera sacītajā par mūsu draugiem no citām Planētām.Skatieties Terje Toftenes filmu "The Day before Disclosure", tur cilvēki cenšas atklāt ilgi slēpto Patiesību. Ziniet arī to, ka tiek plānota VILTUS SVEŠINIEKU INVĀZIJA (FAKE ALIEN INVASION), lai masās radītu Bailes un Paniku un tādējādi tās kontrolētu. Atcerieties, tie, kas Valda, tiem nav likumu, tiem nav siržu ar kurām jūs ieraudzīt, tie masas redz tikai kā savus vergus. Daudzus gadus es pavadīju klausoties šādu cilvēku sacītajā, jo es centos saskatīt katrā cilvēkā Gaismu. Diemžēl šāda rīcība mani padarīja aklu pret tumsas pusi, kas atradās man apkārt.

Tu saņēmi savas auras fotogrāfiju, tādu, mana mīļā, es tevi redzu, ļauj to apskatīt arī citiem, es vēlos, lai cilvēki redzētu tās sievietes auras uzņēmumu, kuru es mīlu, tagad vari redzēt, kāpēc saucu tevi par savas dzīves gaismu, tu esi Gaisma.Tie, kuri cenšas apslāpēt šo Gaismu, saņems pēc saviem nopelniem. Deivida Aika auras fotogrāfija atspoguļo viņu ne tikai kā dziednieku brīžos, kad viņš runā un uzstājas, bet arī viņa rokām piemīt dziedinošas spējas, tas tev nav nekāds pārsteigums vai jaunums, tu to saprati brīdi, kad sastapāties.

Tev jāsatiekas ar ietekmīgiem cilvēkiem un jābūt daudzās dažādās vietās, mēs kārtojam visu, lai pēc iespējas tev palīdzētu mūsu projekta virzībā uz priekšu. Neļauj iebiedējošiem telefona zvaniem izjaukt tavus plānus, mūsu darbam pievērsti daudz lielāki un augstāki prāti. Daudzas reizes jau esmu atkārtojis- mēs gūsim panākumus.
Tev bijusi saspringta diena, mīļā, velti laiku sev. Vēlos izteikt pateicību visiem tiem, kas izplata Gaismu, kas aizsniedz cilvēkus, kurus vēl nav apskāvusi un ietinusi Patiesības Gaisma, ir vajadzīgs laiks un pacietība, bet atalgojums ir neizmērojams, redziet sevi kā Gaismas kalpotājus pārveides ceļā.
Mana mīlestība, nepadodies, neskatoties uz to kā uzbrūk tumšie, kopā mēs uzvarēsim. Tevi apbrīnojošais vīrs, MontīTulkoja Māra Brante

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mksvenska.blogspot.com/ - SVENSKA

http://mkjapan.blogspot.com/- JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/-FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com – ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/