Google+ Followers

Permision


I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Es, Veronika, Montekjū Kīna atraitne, dodu atļauju Marijai Luisai de Vaskonsellos tulkot Montekjū vēstījumus viņas mājas lapā. Montague Vernon Keen ir reģistrēta Preču zīme (Trade Mark), man pieder arī autortiesības No.2366610 (Copywrite No. 2366610)

pirmdiena, 2011. gada 28. novembris

27.11.11


 27.11.2011
„Ja stāsta pietiekoši lielus melus un visu laiku tos atkārto, tad cilvēki sāk meliem noticēt. Melus var uzturēt tikai tik ilgi, kamēr valsts var pasargāt tautu no melu politiskajām, ekonomiskajām un/vai militārajām sekām. Tādējādi valstij ir vitāli svarīgi izmantot visus savā rīcībā esošos spēkus nepiekritēju apspiešanai, jo patiesība ir melu nāvīgākais ienaidnieks un sekojoši, patiesība ir valsts lielākais ienaidnieks.”
Jozefs Goebels


To, mana mīļā, var redzēt visā pasaulē. Cilvēki sāk runāt patiesību, bet šīm drošsirdīgajām dvēselēm brutāli uzbrūk patiesības apspiedēji. Vienmēr cilvēki cīnījušies un miruši par tiesībām brīvi runāt. Patiesība jums ir liegta tikai apspiestā režīmā. Sūtiet mīlestību un aizsardzību tiem, kuri runā jūsu vārdā. Viņi grib tikai un vienīgi patiesību un vienlīdzību. Tie vēlas, lai visas tautas bez bailēm apvienotos un varētu strādāt kopā miera labā. Pārmaiņas, kurām jānotiek, un, kuras arī notiks, notiks tad, kad vairākums iedzīvotāju sirdīs nesīs mieru un mīlestību pat pret tiem, kuri izrādās ir viņu nāvīgākie ienaidnieki.

Pie varas esošie atrodas un briesmīgas destrukcijas ceļa. Būs jāpatērē liela enerģija, lai saskatītu viņu kļūdas. Jūsu visi kopā to varat: tam nevajag bumbas un lodes. Mīlestības spēks rada šādu harmoniju, kurā Tumšie nevar iekļūt. Tā kā jūsu apziņa paplašinās, tad drīz vien sāksiet saprast, kas esat. Jūsu pasaule pilnīgi mainīsies. Izzudīs materiālisma radītā spriedze un satraukums, un dzīve uz jūsu planētas noritēs pavisam citā gaismā. Atjaunosies saikne ar garīgumu, un jums atvērsies viss visums. Jums tikai tagad jāiziet cauri kādam grūtam laika sprīdim, bet, kad tiksiet tam cauri, viss būs atvērts. Lūdziet vadību, lai saskatītu melu īsto būtību. Tad jūs nekas vairs neietekmēs. Meli ir jūsu apspiedēju pēdējie pūliņi un centieni palikt pie varas. Viņiem vajadzīgs karš- jebkāds karš- lai tikai noturētu jūsu pasauli zemās enerģijās. Novērsieties no tiem, kuri uzspiež jebkādus iemeslus kara uzsākšanai.

Deivids Aiks reiz jokoja: ”Kas gan notiku, ja tiktu pasludināts karš, bet neviens tajā neietu?” Nebūtu, kas nogalina! Tikai jūsu varā ir pieļaut pārmaiņas. Jūs atbrīvos patiesība. Patiesība vienmēr ir tieši pretēja tam, kas jums ir teikts. Meli patiešām ir gudrs izdomājums apjukuma un apmulsuma radīšanai. Patiesībai piemīt īpašība: nākt klajā, un tas tagad sākt notikt. Kontrolē visu, 99%. Un tā, kad „lēnprātība valdīs pār Zemi”. Miers atkal tiks atjaunots.

Centieties aizsargāt bērnus no tās dezinformācijas, kas tiem tiek mācīta izglītošanas laikā. Viņu jaunajiem prātiem vajadzīga aizsardzība un ievirze. Satraucoša ir tendence aizvilināt bērnus prom no mīlošām ģimenēm. Kad ielaižat savā pasaulē dvēseles, tad tas ir jūsu pienākums tās mīlēt un aizsargāt līdz laikam, kad bērni paši spēj pieņemt lēmumus. Ikvienam cilvēkam ir tiesības izvēlēties savas dzīves virzienu. Mana mīļā, pēc manas pārejas es tev teicu: „Nekas nav tā kā izskatās”. Katru dienu jūs aizvien vairāk un vairāk pārliecināties, ka nekas neatbilst, vai nu runa ir par reliģiju vai valdību darbību, tam, ko tie runā un saka. Jūs esat vislielākie cilvēces vēsturē zināmie iekaltas mācības upuri. Jūs ilgu laiku esat tajā pavadījuši, bet tagad jūsu apspiedējus sāk apstarot gaisma. Tie tiek atklāti. Un tā nav skaista bilde. Tā ir masveida krāpšana. Mīlestības un miera sludinātāji brutāli apspieduši cilvēku rasi. Viss ir tieši pretējs faktiem. Pat jābrīnās, kā tie cenšas apspiest patiesību. Cilvēki tiek sabaroti ar informāciju, kas rada maldīgu drošības sajūtu, tā kavējot jūs vērot un sekot tam, kas ap jums notiek. Viņi ir īpaši gudri. Tie neatrastos tajā vietā, kur pašlaik, ja nebūtu izteikti uzmanīgi un neparūpētos par sevi. Viņi domā, ka saķēruši jūs tīklos, radot finansiālas problēmas.

Mēs jums palīdzēsim un vadīsim, mēs palīdzēsim jūs atbrīvot no melu cietuma. Pievienojieties tiem, kuri novērtē un ciena patiesību. Palīdziet viens otram saprast, ka eksistē ceļš ārā no šī sagānītā jucekļa. Jūs neesat bezpalīdzīgi. Uzkrātās zināšanas jūs atbrīvo.

Pacelsies senās zināšanas, tās pacels gaismā jums nodarīto un pozitīvi ietekmēs, atgūstot atņemto. Atkal, es jums atgādinu, senajai Īrijai pieder neapstrīdami pierādījumi, kas mainīs jūsu pasauli uz laiku laikiem. Premjers (Enda Kenijs) ir jāiedvesmo apskatīt pierādījumus, tad viņš visu redzēs pavisam citā gaismā. Līdz šim Kenijs bijis ļoti drošsirdīgs. Vai viņam pietiks drosmes nākamajam solim? Pienācis laiks iziet no ilūzijas, ko saucat par dzīvi.

Kopš manas pārejas esmu tev lūdzis ļoti daudzas lietas. Tev bijis jāsastopas un jātiek galā ar daudz ko. Tas nav bijis viegli. Bet, mana mīļā, sasniegtais ir bijis tā vērts. Patiesības atnestā brīvība pārsniegs visdrošākos sapņus. Visā pasaulē cilvēki savienojas ar Gara Pasauli. Cilvēki meklē patiesību, jūs ikviens pildāt savu unikālo uzdevumu šajā lielajā pārejā uz patiesību.

Mēs esam uz pareizā ceļa, mana mīļā. Viss satuvinās. Tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.


Tulkotājs: Māra Brante
Website: http://gaismasdarbinieki.blogspot.com/


Dear Readers,


 We are looking for new translators English-Romanian, for Montague Keen’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

otrdiena, 2011. gada 22. novembris

November 20, 2011


 November 20, 2011
Mana mīļā, kāda gan tev bija aizvadītā nedēļa! Tu aci pret aci satikies ar kādu cilvēku, kura uzskati un pārliecība ir tāda pat kā tev un man. Tu satiki slavenu izglītotu cilvēku, kura pētījumi pilnīgi atbilst tam, ko es esmu teicis kopš manas aiziešanas. Jūsu tikšanās nebija nejauša. Bija vajadzīgs kāds, kurš sāka tāpat kā es un kuram, tāpat kā man, bija redzējums un zināšanas par to, ka mums sevi ir jāatbrīvo no kontroles važām- gan mentālajām, gan fiziskajām, lai pilnībā spētu nodoties pētījumiem. Cik tev bija interesanti redzēt, ka mēs abi esam meklējuši patiesību. Es dzīvoju ar savu darbu tieši tāpat, kā šis cilvēks dzīvo tagad. Tu jau zini, mana mīļā, ka tas nav viegls ceļš. Tas nebija viegli, un varu teikt, ka Gilad iet vēl grūtāk, jo kontroles sistēma, kura tika uzskatīta par neuzvaramu, tagad sabrūk; tāpēc tā uzbrūk bez žēlastības visiem, kuri uzdrīkstas to apstrīdēt. Viņš, tāpat kā es, izvēlējās tajā piedzimt: tikai tā var pa īstam saprast prāta kontroli. Tie ir cilvēki, kurus absolūti vada materiālās vērtības, kuri neuzdod jautājumus un neapstrīd, viņu vienīgais mērķis ir iegūt īpašumu un varu, manipulējot ar visu ap sevi. Lai to īstenotu, viņi lieto BAILES.

Beidzot cilvēce ir atvērusies tam, kas notiek. Cilvēki sāk atcerēties to, kas tie ir. Viena rase nevar, un nekad arī nevaldīs pār Planētu Zeme. Daudzi no viņiem arī paši ir upuri. Jo nav apstrīdējuši viņiem mācīto. Un visam, ko tiem teica vai mācīja, sekoja kā aitas. Vai nu viņi visi kritīs kopā vai arī tiem pietiks spēks meklēt īsto patiesību. Tie visi nav vienādi un par tādiem arī nav uzskatāmi. Daži tieši tāpat ir upuri. Viņi nāca uz jūsu planētu ar nodomu to kontrolēt. Jūs, cilvēki, to pieļāvāt. Tagad pienācis laiks pateikt: „Pilnīgi pietiek. Šī ir mūsu pasaule!”

Jau agrāk esmu minējis polu maiņu, kas notiks. Tā ir daļa no pārejas uz Gaismu. Pārmaiņām jānotiek tāpēc, lai tumšie- ļaunums, kas tik daudz iznīcinājis- tiktu aizvākts. Tie piesauc, pat pieprasa KARU. Kad notiek karš, tad viņi atrodas kontroles pozīcijā. Un piegādā ieročus. Skābekli savai dzīvei tie gūst nogalinot un no citu ciešanām. Bēdīgi, ka tiek izmantoti vienkārši cilvēki, kuri nogalina viņu uzdevumā, lai tikai saglabātu sevi varas pozīcijās.

Vai tāpēc laidāt pasaulē bērnus? Lai nogalinātu un sakropļotu? PADOMĀJIET... lūdzos jūs kārtīgi pārdomāt savu atbildību pret sevi un savām ģimenēm. Dziļi sirdīs jūs vēlaties mierpilnu pasauli visām cilvēkbūtnēm. Karš nav iespējams bez jūsu palīdzības. Tie, kuri pieprasa karu, paši karot neiet. Viņiem esat vajadzīgi jūs, lai paveiktu slepkavošanu. Jūs jau paši to redzat. Jūs esat 99%. Faktiski JŪS kontrolējat!

Viņu bankas brūk, bet joprojām tie turas pie varas. Apskatieties sev apkārt. Kam varat uzticēties? Deivids Aiks bez apstājas par to runājis jau 20 gadus. Ieskatieties savā sirdsapziņā. Nākotne atkarīga no jūsu tagad pieņemtajiem lēmumiem.

Tuvojas Ziemassvētki...vai varu jums ieteikt nākamo gadu veltīt ģimeniskām vērtībām. Centieties pretoties viltus materiālajām izklaidēm. Sanāciet kopā harmonijā ar tiem, kas jums apkārt. Jums stāstītais nebūt nav patiesā vēsture. Cilvēce netīši noticēja mītam un pie varas esošie spēki ir uzturējuši dzīvu šo mītu. Tie sataisījuši krietnu naudu. Mēs sagādāsim patieso stāstu par Pestītāju. Bet jūs vēl neesat gatavi to saņemt, vismaz pagaidām. Jums ir pārāk daudzas citas svarīgas lietas. Jums jāaizsargā sava planēta un līdzcilvēki.

Mīlestība, jā, mīlestība vienmēr ir atbilde. Kur ir mīlestība, tur ir gaisma. Kur ir gaisma, tur nevar iesūkties tumsa. Lūdzu, lūdzu ņemiet to vērā. Dzīvojiet ar to! Kad uzbrūk, tad neatdariet: smaidiet, neiesaistieties pretuzbrukumā. Jūs zināt labāk. Patiesība atrodas visapkārt. Nepieļaujiet sevi atkal apmuļķot. Sakiet NĒ karam. Kopā jūs esat stipri. Ieskatieties savu bērnu nevainīgajās sejās. Apsoliet viņiem, ka veidosiet tiem labāku pasauli, kurā tie dzīvos mierā un harmonijā ar visām tautām. Jūs neredzat cilvēkus, kuri kontrolē un reāli atrodas pie varas, tas arī ir disharmonijas iemesls. Ja jūs tos zinātu un redzētu, tad zinātu pret ko vērsties.

Mēs strādājam jums blakus, tikai jūs mūs neredzat, jo mēs atrodamies citā apziņas līmenī. Lielākais jūsu vairums joprojām atrodas trešajā līmenī un tādēļ nevar mūs redzēt vai dzirdēt. Bet tas ne mirkli nenozīmē to, ka mēs te neesam. Viss mainīsies, kad pacelsieties uz piekto dimensiju. Tad vairs nebūs, kur paslēpties. Tieši tādēļ viņi dara visu iespējamo, lai attālinātu nenovēršamo pacelšanos uz piekto dimensiju. Mēs apsolām, ka piektajā dimensijā būs viss, par ko jebkad esat uzdrošinājušies cerēt. Mēs steidzīgi visu kārtojam. Mēs aizvācam kādus noteiktus cilvēkus no planētas, lai sagatavotos lielajai pārejai. Mūs nesaista laiks. Bez apstājas strādājam, lai glābtu jūsu planētu un visus cilvēkus, kuri vēlas dzīvot mierā. Tas ir patiesības un harmonijas laiks. Sanāciet kopā pēc iespējas vairāk un biežāk. Esiet viens otram. Pavisam drīz jūs saistošās ķēdes tiks aizvāktas. Jūs būsiet BRĪVI. Beidzot brīvi saprast, kas esat un kādēļ tagad atrodaties uz planētas. Jūs atbrīvosities no ilūzijas, kas lika noticēt, ka esat bijuši bezvērtīgi un nevarīgi. Jums tik daudz sagaidāms nākotnē. Tas nebūs ilgi. Jūs jau gandrīz esat tur.

Turpini labo darbu, mana mīlestība. Tevi apbrīnojošais, Montī.


Tulkotājs: Māra Brante
Website: http://gaismasdarbinieki.blogspot.com/


Dear Readers,


 We are looking for new translators English-Romanian, for Montague Keen’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

pirmdiena, 2011. gada 14. novembris

Montekjū Kīnu - November 13, 2011


 November 13, 2011
Mana mīļā, jūs dzīvojat beigu un jauna sākuma laikos: jo vairāk cilvēku mostas, jo vairāk tie nostājas pret pagrimumu. Izgaismojas pret jums pielietotā prāta kontrole, to joprojām lieto, lai turpinātu jūs paverdzināt un paturēt savā varā. Divi kontroles bastioni vienmēr strādājuši kopā, bet pamanījušies to neparādīt visai cilvēcei. Informācija plūst un cilvēki sāk apstrīdēt agrākās patiesības, pie varas esošie nu ir apjukuši un nezina kā rīkoties šādā negaidītā situācijā. Tie radīs ‘problēmas’ un cer, ka šīs mākslīgi radītās problēmas aizņems jūsu prātus un uzmanību. Jūs patlaban esat jau pietiekoši lielā mērā atmodušies, lai atteiktos iekrist viņu melos. Atcerieties, ka korumpētajiem pienācis gals, tāpēc tie uzbruks un pretosies līdz pēdējam, lai aizsargātu nelikumīgi iegūto. Tie ir izmisumā.

Uzvara ir jūsu pusē. Ziniet, kas esat. Stāviet kopā Gaismā, jo mēs Garā atradīsimies blakus jums katrā solī un brīdī. Ziniet, ka zināšanas vienmēr ir bijušas, tikai tās turētas slepenībā. Mēs turpinām strādāt ar enerģiju. Nekad pat sapņos man nebija rādījies, ka tik daudz var paveikt, tikai lietojot enerģiju un skaņas viļņus. Cilvēku veidotās barjeras sabrūk. Cilvēki sāks citādāk saprast, uztvert dzīvi un savu ķermeni, un to, kā tas spēj darboties, kad to neietekmē kontrolētāji. Jūs esat iesaistījušies varenā piedzīvojumā. Zeme tiks transformēta par gaismas, mīlestības un miera planētu. Ziniet, ka šīs cīņas rezultāts būs nemainīgs un noturīgs, tā nav īslaicīga avantūra. Jūs- visi, Gaismā strādājošie- esat Jaunā Apgaismības Laikmeta radītāji. Jūs radāt vēsturi- patieso vēsturi- nevis melus, kas jums tikuši pasniegti kā vēsture. Viss, kas jums tiek teikts, patiesībā ir tieši pretēji. Kas jums tiek teikts kā labs, patiesībā jums kaitē. Jā, tas ir šoks uzzināt, ka jūsu pārvaldītāji un kontrolētāji patiesībā ir ĻAUNUMS!

Jaunais cilvēks, kuru nākamnedēļ sastapsi, nāks ar manu svētību. Jūs esat nākuši pa dažādiem ceļiem, bet nonākuši pie viena secinājuma. Kopā jūs pabeigsiet iesākto. Tas, ko viņš saka visā pilnībā atbilst tam, ko arī es tev visu laiku saku. Viss nostājas savās vietās kā puzles gabaliņi. Kopā jūs iedegsiet patiesības gaismu.

Es pārsteidzu tevi, mazgājot rokas. Tu satrūkies, kad skaļā balsī pie auss tev pateicu „ĪRIJA IR ATSLĒGA, KAS VISU ATSLĒGS”. Un tad es visu izskaidroju, tavu tālāko rīcību un to, ar ko tev ir jārunā. Tā informācija, ko devu tev 11-11-11 ir ļoti svarīga, lieto to viedi. Viss lieliski sakrīt, mana mīļā, tieši tā kā mēs staigājot pa debešķīgo Inčas pludmali (īrijā) reiz plānojām, tos daudzos gadus atpakaļ. Kaut arī tad nezinājām, kā varētu komunicēt, un to, cik auglīgs varētu būt mūsu plāns. Nekad nenovērtējiet par zemu mīlestības spēku. Ar mīlestību sirdī- viss iespējams.

Bankas caur savām marionetēm turpina ieviest Jauno Pasaules Kārtību. Un atkal, tas bija Īrijas misters Kenijs, kurš uzstāja un prasīja PIERĀDĪJUMUS. Viņš vēlas redzēt reālus PIERĀDĪJUMUS. Tagad būs interesanti redzēt tālāko. Vairs netiek pieminēta Īrija, lai nevarētu uzdot neērtus jautājumus. Cik interesanti, mana mīļā, vai ne? Kenijs ir devis labu piemēru, tam vajadzētu iedvesmot arī citus. Godīgs politiķis ir ļoti reta parādība jūsu pasaulē. Viņš ir piemērs visiem, kuri vēlas patiesības un godīguma valdīšanu. Īrija atkal iet priekšgalā tā kā tas bija sensenos laikos.

Enerģiju maiņas ļoti dažādi ietekmē cilvēkus. Tas atkarīgs no tā, cik cilvēk ir atvērti, un protams, cik attīstīti. Lielākais vairums jau pieredzējuši dažādas izmaiņas. Kļuvis daudz vieglāk komunicēt no šīs puses. Tas ir tik aizraujoši, ka mēs no šīs puses varam iesaistīties šajā Lielajā Pārejā. Es negribu palaist garām ne mirkli. Es gribu dalīties ar tevi: lai sajustu tavu prieku un sajūsmu par labajām pārmaiņām. Tāds ir mūsu mērķis, un mēs to sasniegsim. Atbalstiet tos, kuri meklē taisnību jūsu pagrimušajā pasaulē, kurā taisnība ir noslāpēta un patiesība noslēpta. Tas tā nevar un nedrīkst turpināties. Es atkal atgādināšu, pārliecinieties, ka jums ir pietiekamas pārtikas rezerves, jo Ļaunā Kabala centīsies iegūt kontroli pār jūsu pārtikas piegādi. Tas būs īslaicīgi, jo, kad atradīsieties Jaunajās Enerģijās, tad pārtika nebūs tik vajadzīga kā tagad. Ēdiens būs bauda, līdzīgi kā tagad šokolāde. Vai atceries, kā man garšoja šokolāde. Dzīve kļūs daudz vieglāka. Zinu, ka pašlaik jums grūti iedomāties dzīvi harmonijā, bet tad, ka tiks aizvāktas reliģijas un bankas, pienāks laiks vienlīdzībai. Tad dzīve uz Zemes kļūs par prieku, tieši pretēji tam, kāda tā ir tagad. Vairs nekādu slimību- tās tik un tā pārsvarā ir cilvēku radītas- novecošanas process būs pilnīgi citādāks. Nekad par sevi neesmu domājis vai sajutis sevi kā vecu. Prāts vairs visu neregulēs. Prāts tiks lietots un pielietots visā pilnībā. Kad tiks atjaunots viss prāta spēks, tad tiks aizvākti visi ierobežojumi.

Tavs draugs Toms (TOTĀLA PRĀTA DINAMIKA) ir runājis ar tevi par prāta spēku; kā slimības, triekas paralīze utt., ir pagriežamas pretējā virzienā tikai ar prāta pielietojumu. Tie, kuri izveidojuši kontroli pār cilvēkiem, atbildēs par to. Tie pastrādājuši vislielāko grēku pret cilvēku rasi visā visuma reālajā vēsturē. Dzīve kļūs par skaistu notikumu, tādu kāda tā reiz bija paredzēta. Mīlestība būs norma. Iedomājieties to! Paātrināsies jūsu domu enerģija. Jūs saņemsiet to, ko sagaidāt no dzīves. Kā rakstīts plakātā... Jūs esat 99%. Jums pieder 99% ENERĢIJAS. Vai man vēl kas jāsaka? Kopā gūsiet panākumus. Tā tas stāv rakstīts.

Mana mīļā Veronika, uzticies man. Es tevi nepievilšu. Kopā tik daudz esam sasnieguši. Un mēs turpināsim.

Tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.


Website:
Montague Keen Foundation

Tulkotājs: Māra Brante
Website: http://gaismasdarbinieki.blogspot.com/otrdiena, 2011. gada 8. novembris

November 6, 2011

 November 6, 2011
Mana mīļā, tagad notiek tas par ko tev stāstīju pavisam drīz pēc manas aiziešanas. Bija vajadzīgs kāds drošsirdīgs cilvēks, kurš aizsargātu savu tautu un savu zemi. Viņš netīši modināja pasauli tam, kas gadu simtiem neapstrīdami tika pieņemts. Kādu dienu un pavisam drīz kļūs skaidrs, kāpēc tā bija Īrija, kurai bija jādod Patiesības Gaisma par pagrimumu. Šai lomai tika izvēlēts Enda Kenijs.

Īrijas tautai ir jāapzinās sevi. Tikai tad kļūs skaidrs, kāpēc Vatikānam vajadzēja kontrolēt īru izglītību un valdības, novedot pie tā, ka īri nezina, kas tie ir patiesībā. Pat vēsture jums ir nozagta: tā tikusi apkopota un pārrakstīta. Tie sagrozījuši un radījuši viltus vēsturi.

Īrija, pienācis laiks atgūt un uzzināt savu patieso vēsturi! Pienācis laiks iznīcināt visas Vatikāna sarakstītās vēstures grāmatas, kas sniegušas pilnīgi nepareizu priekšstatu par jūsu īsto, svarīgo vietu un ieguldījumu pasaules patiesajā vēsturē. Banku VILTĪGĀS DARBĪBAS, kas ievilinājušas Īriju lamatās, tika rūpīgi izplānotas nolūkā uzlikt šai zemei vēl lielāku kontroli. Kabala pat lielīgi izteikusies- VIŅIEM PIEDEROT ĪRIJA. Kaut gan agrāk bija teiciens, ka Īrija ir „Dieva zeme”. Īri dzied kādu dziesmu par „aizmirsto nevienam nezināmo tautu”. Pienācis laiks šai tautai uzzināt- kas tie ir. Patiesību vairs nevar ilgāk noslēpt. Pret jums izdarīts liels noziegums. Cilvēki cietuši kopš tā brīža, kad Vatikāns pirmo reizi nolika kāju uz Īrijas zemes, tik ilgi. Jāapstādina jūsu tautas un zemes izmantošana. Pienācis laiks uzzināt patiesību.

Ļoti rūpīgi tika izplānota jūsu pasaules ekonomiskā „žņaugšana”. Neeksistē naudas vai zelta trūkums; tas tikai atrodas dažu nepareizo cilvēku rokās. Valdības jūs neaizsargā: tie paši ir daļa no slepenības. Tie ir daļa no problēmas, nevis risinājums. Valdības līdzinās aktieriem, kuri uz skatuves izspēlē savas lomas, cenšoties ietekmēt cilvēkus ar stāstījumiem par savu smago darbu un centību tautas problēmu risinājumā, tikai šīs problēmas paši vien ir radījuši. Deivids Aiks perfekti izskaidro šīs lietas un radušos situāciju. Kabala ir izmisumā, jo visi pavedieni ved pie tiem. Enerģijas turpina pieaugt un tāpēc arī parādās patiesība. Pienācis laiks mainīties, un pārmaiņas notiks. Varat būt pilnīgi droši.

Jūs nesaņemat notiekošā patieso atspoguļojumu. Jums tikai jāskatās, kuri kontrolē to, ko lasāt un skatāties. Jums vajadzīgi tādi cilvēki, kuri meklē īsto patiesību. Lasiet to, kas viņiem sakāms- tie veltījuši savu dzīvi patiesības meklējumiem. Papūlieties ieklausīties viņu sacītajā, tad pētiet tālāk paši. Tikai tad redzēsiet, ka patiesība no jums ir slēpta. Veronika var apstiprināt, ka es veltīju sevi patiesības meklējumiem. Mums bija jāsaprot, kāpēc Kabalai tik ļoti vajadzēja uzspiest savu un radīt konfliktus. Kad pārgāju Garā, tas kļuva pilnīgi skaidrs. Tad redzēju patieso ainu. Man bija jāizstāsta Veronikai reālā pagrimuma un korupcijas apjomi un jāpamato, kāpēc mums jāpalīdz cilvēkiem pašiem saskatīt patiesību un maigi pie tās jāaizved. Viņai vajadzēja krietnu laika sprīdi. Es viņai devu pierādījumus un mudināju izveidot Fondu. Tas bija tad, kad viņas sirds vai lūza no sāpēm. Mana pēkšņā aiziešana- bez jebkādiem brīdinājumiem- viņai bija tik smags pārdzīvojums. Mēs abi ar Veroniku daudzu dzīvju garumā esam strādājuši kopā. Mums nekad nav bijis viegli būt šķirtiem. Es joprojām pildu kāzu dienā Veronikai dotos solījumus. Mūsu mīlestība ar katru dienu kļūst tikai vēl dziļāka. Lūdzu, mācieties it visur saskatīt mīlestību un gaismu. Ielaidiet tās savā dzīvē. Izejiet no cietuma kameras. Kļūstiet brīvi, lai dzīvotu mīlestībā un mierā.

Karam nav attaisnojuma- NEKAD. Jūs neesat aitu bars. Rīkojieties kā sakarīgas Gaismas Būtnes, kas jūs patiesībā esat. Pasakiet karam NĒ! Visu var sasniegt mierīgā ceļā. Neuzķerieties no visām pusēm nākošajās blēdībās. Pienācis patiesības laiks. Ticiet, patiešām daudzas lietas notiek jums par tām neko nezinot. Lai sasniegtu mērķus, mums ir vajadzīgi arī pārsteiguma elementi.

Jūsu vidū daudzi cilvēki cenšas tuvināt Atklāšanu. Mīļā, valdības tik ilgi melojušas, ka sapinušās un vairs nezina, ko darīt tālāk, meli tiem vienmēr tuvāki. Pietiekoši drīz sastapsiet savus biedrus no citām planētām. Mūsu plāni ir vareni. Tikai jāizvēlas pareizais brīdis. Pienācis laiks uzticēties savam augstākajam es; neļaujiet sevi ietīt melos, lai cik ticami tie izklausītos, vai arī- lai kādi ‘pierādījumi’ tiktu pasniegti. Pienācis patiesības un taisnīguma laiks. To mēs jums apsolām.

Mana mīļā, šis tev ir aizņemts laiks. Un arī interesants. Pavisam drīz plīvurs tiks pilnīgi pacelts. Mana mīlestība, tas ir varens projekts. Mēs to pabeigsim.


Tevi apbrīnojošais, Montī.


Tulkotājs: Mara


otrdiena, 2011. gada 1. novembris

October 30, 2011


 October 30, 2011
Veronika, mana mīļā, kādreiz jau esmu tev teicis, ka pārmaiņas nevarēs notikt līdz brīdim, kad ierindas cilvēki nebūs atmodušies tam, kas ticis nodarīts jūsu pasaulei. Tad un tikai tad, kad drošsirdīgas dvēseles, pieprasot patiesību un taisnību, izies priekšplānā, tad varēs trupināties Pāreja. Esmu brīdinājis- tas nebūs viegli, bet tikai tā varat nokļūt pie reālās patiesības. Tagad varat redzēt reliģijas, kas sludina mīlestību un izrāda bažas par trūcīgajiem- tās parāda sevi patiesajā gaismā. Atkārtoju- skatieties uz darbiem, ne vārdiem. Viņi kalpo bagātībai un varai, nevis Augstākajai Būtībai un Esībai; cilvēcei jāsasniedz pilna apziņa. Tad jūsu pārvaldītāji zaudēs iekaroto un iegūto. Ir acīmredzami skaidrs, kam varat uzticēties un uz ko raudzīties ar aizdomām. Pārbaudiet, kurš rausta aukliņas. Marionetes, kas pārdevušas savas dvēseles labuma gūšanai, tikušas ieliktas varas pozīcijās. Tie tur atradīsies tikai tik ilgi kamēr kalpos saviem kungiem. Notiekošās pārmaiņas ir daudz lielākas nekā spējat iedomāties. Tikai tāpēc, ka tās neredzat, nenozīmē, ka tās nenotiek: pārmaiņas notiek dažādos līmeņos.
Korumpētie pieļauj kļūdas vēloties palikt pie varas un tieši tādā veidā parāda sevi īstajā gaismā. 99% cilvēces NEVĒLAS JAUNO PASAULES KĀRTĪBU. Tagad Vatikāns cenšas to uzspiest, izliekoties, ka tiem rūp, un vēlas glābt cilvēci. Tas nu ir skaidri redzams, ka Vatikānam nav ne mazāko nodomu palīdzēt masām, kas pateicoties VATIKĀNA BANKU ALKATĪBAI, palikušas bez mājām un darba. Vatikāna kontrolētās bankas izsviedušas cilvēkus no mājām. Tās vadīja tā saucamo recesiju (cenu pēkšņu krišanos); un rūpīgi izplānoja veidus, kā turēt masas savā kontrolē. Lielākā cilvēku daļa neko nezina par milzīgajiem ZELTA daudzumiem, ar kādiem „piekrauts” Vatikāns. Zelts viņus neglābs. Tas pieder cilvēkiem un tiks tiem atdots. Tas tiks lietots līdz laikam, kamēr nauda vispār tiks lietota. Šis process varētu prasīt kādu laika sprīdi, bet tāds ir mūsu nodoms. Korumpētos vada tikai un vienīgi naudas iegūšana.

Tu biji šokēta, kad pēc manas nāves, tev nācās kārtot darīšanas ar maniem asins radiniekiem; tad, kad tu tik ļoti cieti pēc manas pēkšņās aiziešanas. Es darīju visu iespējamo, lai parādītu, ka joprojām esmu kopā ar tevi. Bet es vairs nevarēju neko izdarīt ikdienišķās lietās un attiecībās. Tiem nebija ne mazākās cieņas vai sapratnes par tavām ciešanām un zaudējuma sajūtām.

Melus un spekulācijas, ko redzat savā TV un laikrakstos, tam visam nav ne mazākās līdzības ar patiesību. Nevainīgu cilvēku nogalināšana tāpēc, lai iegūtu NAFTU, turpinās tieši jūsu acu priekšā. Mostieties! Zinu, vēl ir palikuši tādi cilvēki, kuri domā, ka viņu valdības nemelo. Patiesībā, patiesība ir tik šausmīga, ka viņi paši (valdības) brīžiem nespēj noticēt. Tās ir klajas atrunas par to, ka kādā valstī jāiebrūk tāpēc, lai ”AIZSARGĀTU” tās iedzīvotājus, bet patiesībā notiek šo tautu NOGALINĀŠANA un valstu iznīcināšana. Un tad vēl uzbrūk tiem, kuri vienkārši uzdrošinās apstrīdēt tādu rīcību.

Uzdodiet sev jautājumu... Kāda brīvība jums vēl ir palikusi? Jūs konstatēsiet, ka esat aizmigušā stāvoklī dzīvojuši (guloši staigājuši) Policejiskā Valstī. Jūs esat pieļāvuši savu tiesību atņemšanu. Jums vajadzētu atbalstīt tos, kuriem ir drosme teikt: PIETIEK. VAIRS NEATBALSTU. Tie, kuri sēž aizmugurē un neko nedara, ir tikpat vainīgi kā tie, kuri nospiež gaili un nogalina. Pienācis laiks piecelties kājās un likt rēķināties ar sevi.

Pavisam drīz uzzināsiet, kas jums tika nodarīts, lai gūtu tādu varu un kontroli, lai jūs kalpotu pagrimušajiem režīmiem. Ikviens esat varena un spēcīga Gaismas Būtne. Jūs būsiet kā bērni, kad viss tiks atjaunots. Ar prieku apgūsiet visu uz ko esat spējīgi. Lai dzīvotu uz savas planētas, jums nevajadzēs naudu. Viss, kas vajadzīgs, ir domu spēks. Jums nāksies aizmirst visu agrāk iemācīto, jo tas kalpojis tikai tāpēc, lai jūs kontrolētu. Patiesība ir aizraujoša un atbrīvojoša. Tad uzzināsiet, kas ir REĀLA BRĪVĪBA. Nekādu ierobežojumu. Nekas nepaliks kā tas ir tagad. Pienācis laiks jauniem iesākumiem. Veselības atjaunošana bez medicīniskas iejaukšanās- jūs vibrēsiet pilnīgi citā līmenī.

Daudziem cilvēkiem jāizpilda sava loma. Jūs zināt, kas esat. Jūs tiksiet vadīti darbam, kas jums jāizdara. Tā būs atbilde nepārtraukti notiekošajām enerģiju maiņām. Pagrimušie to nespēj kontrolēt. Arī pār tiem valda daudz lielāks spēks. Korumpētie vairs ilgāk nespēs noslēpt vai saglabāt savu izskatu (formu), jo enerģiju pārmaiņas kļūst aizvien ievērojamākas. Tie lieto BAILES, lai turētu jūs piespiestus zemei. Tie parāda, kā spēj bez žēlastības uzbrukt un nogalināt. Dažus cilvēkus tas arī iebaida, ka tāds varētu būt arī viņu liktenis. Tad, kad tie, kuri veic šādus barbariskus aktus apjēgs, ka iznīcina pasauli un savu bērnu nākotni, tad varbūt, atteiksies turpināt šo noziegumu pret cilvēci. Tie dzīvojuši dubultdzīves: mājās, savās ģimenēs tie ir civilizētas un humānas būtnes, tiklīdz uzvelk uniformu, tie kļūst par ROBOTIEM. Slepkavām, kuru vienīgā atruna ir: „es tikai izpildīju pavēles”.

Jūs un tikai jūs paši atbildēsiet par savu rīcību. Uzbrukumi un nevainīgu cilvēku nogalināšana ir jāapstādina. Bez tiem, kuri tikai izpilda pavēles, korumpētie zaudēs savu kontroles spēku jau rīt. Viņu kāršu namiņš sabruks. Viņiem esat vajadzīgi jūs lai paši izdzīvotu- jums viņi nav vajadzīgi. Jūs esat cilvēki, kuriem pieder REĀLĀ VARA UN SPĒKS. Jūsu spēkos un varā ir tūlīt un nekavējoties izbeigt teroristisko režīmu. Jums jāatrod sava sirdsapziņa un jādzīvo ar to un tās vadībā. Kā gan var sāpināt tos, kuri tikai vēlas taisnīgumu jums pašiem un citiem un visiem labāku dzīvi.

Jo vairāk gaismas radāt, jo ātrākas ir pārmaiņas. Tumšie nevar izdzīvot gaismā. Tieši tāpēc tie rada vajadzību pēc kariem un nesaskaņas visā pasaulē. Tas ir viņu skābeklis. Lai izdzīvotu, tiem vajadzīga cilvēku asins plūšana. Tam pierādījumi atrodami katru dienu. Tas līdzinās tam it kā gaisma, kas jūs apņem, izgaismo viņu melus. Tumšie kļūst saskatāmāki. Viņu spēle ir beigusies, pienācis laiks paklanīties un noiet no skatuves. Tādā vai citādā veidā tiem nāksies sastapties ar savas darbības sekām.

Jūsu vidū darbojas ļoti daudzi no citām planētām, palīdzot jums šajos grūtajos laikos. Daudzi darbojas Kabalas plānu atmaskošanas jomā. Tie sakārto daudzas lietas tādās jomās, par kurām jūs un sabiedrība pat nenojauš un nekā nezina. Tie sevi atklās tad, kad tas būs kļuvis droši; viņiem nav vēlmes vai vajadzības pakļaut riskam notiekošo. Viņi atrodas kopā ar jums katrā šī ceļa solī. Jūs atkal būsiet viena liela ģimene. Arī mēs jau drīz varēsim sevi parādīt. Skatieties uz pozitīvo pusi: jāaizvāc tikai Kabalas varas struktūra un jāatjauno cilvēku dzīve tās pilnīgajā potenciālā.

Vēlamies pateikties visiem, kuri centīgi un pūloties, atjauno jūsu pasaulē gaismu. Priekšā gaida aizraujoši laiki, mana mīlestība, jo abas puses satuvinās, lai priecātos par Gaismas un Patiesības atjaunošanu.

Tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.

Tulkotājs: Mara