Google+ Followers

Permision


I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Es, Veronika, Montekjū Kīna atraitne, dodu atļauju Marijai Luisai de Vaskonsellos tulkot Montekjū vēstījumus viņas mājas lapā. Montague Vernon Keen ir reģistrēta Preču zīme (Trade Mark), man pieder arī autortiesības No.2366610 (Copywrite No. 2366610)

pirmdiena, 2010. gada 26. aprīlis

25. aprīlis/ 2010

Es atgriezīšos uz Zemes, lai vestu uz priekšu Apgaismotos, uz mierpilnu eksistenci, bez kariem, bailēm un kontroles, nekas uz Zemes nevar tam nostāties pretim, tas ir iecirsts Akmenī, tas ticis paredzēts jau daudzas reizes jūsu vēstures gaitā.

Patiesībai jānāk gaismā, tā tiks atklāta. Tik daudziem būs jāatbild par savu rīcību, bērnu ļaunprātīga izmantošana nekad nevar tikt piedota vai aizmirsta.

Montekjū Vēstījums: svētdiena 25.aprīlis/2010
Gara Pasaule sveic vēl kādu zemi- Japānu, kas pievienojas mums Patiesības, Mīlestības un Miera nešanā visai cilvēcei. Veronika, mana mīlestība, nekad nedomāju, kad aizgāju no jūsu pasaules, ka mūsu darbs aizsniegs tik daudzus un aizskārs tik daudzas sirdis. Katrā zemē dzīvo labi ļaudis un tas ir viņu ziņā vest savas tautas pretim Patiesībai. Jūsu pasaulē nekas nenotiek tā kā tam jānotiek. Cilvēki jau pieraduši ticēt visam ko tiem saka neuzdodot nekādus jautājumus, pat ja informācija nesakrīt ar iepriekš doto, tāpēc jūsu pasaule ir milzīgā juceklī. Ja cilvēki nojaustu- kurp tos ved pašapmierinātība, tie ātri vien pamostos. Tie, kas sevi uzskata par īpašiem un radītiem valdīt pār pasauli, mēs cenšamies tiem parādīt viņu maldus. Tie domā, ka var aizslaucīt visu un visus, kas neatbilst viņu prasībām un vēlmēm. Tie runā par globālo sasilšanu, tie grib lai jūs noticētu, ka jūs varat kontrolēt globālo sasilšanu, tas tā nav. Tā kā Zeme pārvietojas uz Augstākām enerģijām, tad ir jānotiek dabīgām pārmaiņām. Tie lieto to kā aizbildinājumu, lai pārņemtu vēl lielāku kontroli. Eksistē Dabas Nelaimes un cilvēka- radītas katastrofas, par kurām jums saka, ka tās ir dabas radītas, neļaujiet iepīt sevi viltīgos melos, pienācis laiks rāpties ārā no bezdibeņa.

Es lūdzu tevi uzlikt vienu no maniem pirmajiem balss ierakstiem, es gribēju runāt par manu darbu un to ko mēs abi darām. Mana mīļā, tajā brīdī pat iedomāties nevarēju, ka tik daudz sasniegsim, vēl astoņas valstis savām tautām izplata Patiesību. Es gribu, lai cilvēki apjaustu to, ka es tevi apbrīnoju un to, kā tu mani iedrošināji un palīdzēji strādāt. Tās briesmīgās naida un dusmu vēstules, kas tika izsūtītas visiem maniem draugiem no kāda mana asinsradinieka, tās bija aplamas un 100% ļaunas. Bet ļaunais nolūks nesasniedza plānoto, no Gara pasaules es ļoti skaidri varu darīt zināmu, ka mīlu un apbrīnoju tevi.


Šī tev bijusi interesanta nedēļa. Vispirms jau satiki kādu dāmu, kas ieņem augstu stāvokli Zinātnes pasaulē. Viņa bija diezgan pārsteigta uzzinot, ka vēl astoņas valstis ir ieinteresējušas Gara darbā. Tu tiki jauki apsveikta savā dzimšanas dienā, ļoti labi, ka veselu dienu pavadīji bez datora, es to atbalstu. Īpašās pusdienas bija arī mums aizraujošs notikums, tieši tāpat kā jums pieciem, mēs nepalaidām garām ne vārda. Mēs ievedām tavā dzīvē visus šos līdzīgi domājošos cilvēkus, lai tie tev palīdzētu mūsu projektā. Laiks ir pienācis, visiem jābūt gataviem, šis ir notikumu un pārmaiņu gads, arī dažu lielu nelaimju gads. Tie, kas šo nelaimju rezultātā pārnāks mūsu pasaulē, tie necieš un tiem nav atmiņu par pāriešanu, jo tie droši ierodas Gara pasaulē.


Es atgriezīšos uz Zemes, lai vestu uz priekšu Apgaismotos, uz mierpilnu eksistenci, bez kariem, bailēm un kontroles, nekas uz Zemes nevar tam nostāties pretim, tas ir iecirsts Akmenī, tas ticis paredzēts jau daudzas reizes jūsu vēstures gaitā. Man ir skumji teikt, ka ne visa jūsu vēsture ir patiesa, tie, kas to rakstījuši daudz ko ir samainījuši, lai pielāgotu vēsturi saviem plāniem. Tu un es daudzas reizes kopš Zemes radīšanas esam stāvējuši klāt un bijuši liecinieki un bezspēcīgi noskatījušies kā Patiesība tiek aizstāta un dažkārt pilnīgi sagrozīta, lai kalpotu cilvēkiem, kas atrodas pie varas. Patiesībai jānāk gaismā, tā tiks atklāta. Tik daudziem būs jāatbild par savu rīcību, bērnu ļaunprātīga izmantošana nekad nevar tikt piedota vai aizmirsta.


Tu saņēmi ļoti satraucošu informāciju, kas apstiprināja jau teikto, jā, cilvēces necilvēcība vienam pret otru ir briesmīga un dziļi šokējoša. Tas viss mainīsies, kad tiks nomainīti cilvēki pie varas.


Jūs dzīvojat interesantos laikos, klāt ir milzīgas pārmainās. Mēs būsim kopā ar visiem tiem, kas meklē patiesību. Mēs gūsim panākumus, mēs visi skaisti sanākam kopā. Es saglabāju sevī mīlestību, tevi apbrīnojošais Vīrs, Montī.
Tulkotājs : Mara
marabrante@inbox.lv

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/
pirmdiena, 2010. gada 19. aprīlis

April 18, 2010

Es apsolu tev, mana mīļā, ka Gaisma un Mīlestība, Godīgums un Taisnība atkal atgriezīsies savās īstajās vietās.


Montekjū Vēstījums: svētdiena 18.aprīlis/2010Mana mīļā Veronika, jau tev teicu, tad 2010.gads būs patiesības gaismā nākšanas gads un cilvēki tiks atbrīvots no Melu un Krāpšanas važām, kas saistījušas tos simtiem gadu garumā. Patiesība tika slēpta gan ar Baznīcas, gan Valdību palīdzību, tu zini, ka manas dzīves laikā es centos atvērt cilvēku apziņu, bet sastaptie šķēršļi tad bija nepārvarami, mani nobloķēja tie, kas savu silto darba vietu iemainīja pret patiesību un godīgumu, tie atteicās pieņemt acīmredzamās patiesības. Es vēlreiz atkārtoju, Zinātniskie Atklājumi noteikti paliek pretrunā Paranormālajiem, bet nievājošā attieksme, kas pavada runas vīru uzvedību, tai ir visas iezīmes izmisumā cīnīties līdz pēdējai asins lāsei pret tiem, kuri vēlētos vecā ienaidnieka progresu. Vai Materiālisma sabrukums un patiesās Garīgās Filozofijas triumfs pabaros vairāk izbadējušos bērnus, atrisinās cilšu un tautu konfliktus, sakārtos valstu robežu strīdus, pacels dzīves standartus vai uzcels labākas mājas, protams, ka atbilde ir pavisam noteikta- JĀ. Pirmā atbilde ir- tas dos cerības, mierinājumu un atbalstu miljoniem izmisušiem un noskumušiem vecākiem, bērniem un tiem mīļajiem, kuri nevar sajust to, ka zinātne pieņēmusi šo apziņu atrauta no veselā saprāta un mūsu laika, un ka personības var un pārveido savas domas un apstiprina viņu identitāti, kā es esmu darījis pēc manas aiziešanas pirms sešiem gadiem. Mainoties klimatam un sākot par to runāt kā par lietu, kas pārsniedz fizisko realitāti, rietumu cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja tos atbrīvot no Materiālisma uzskatiem, lai ieraudzītu sevi tikai un vienīgi par pagaidu ķermeņa okupantiem, jūsu uzdevums uz Zemes ir kas lielāks nekā Pasaulīgo iegribu piepildīšana un ķermenisko vēlmju apmierināšana.

Paskatieties, kas tagad notiek jūsu pasaulē, vai zinātnieki vai Baņķieri var nostāties pret DABAS Nelaimēm? Tie var kontrolēt tikai to ko var nopirkt par naudu. Daudzas reizes jau tiku teicis par tām dabas nelaimēm, kam jānotiek šajā pārmaiņu gadā, kad cilvēce atvērs savu prātu tam- kas tā ir, un mācīsies dzīvot kā patiesa Apzinīga Garīga Būtne, kuru vada Mīlestība un Garīgums. Tie, kas atrodas Gaismā to jau zina, tiem, kuri tagad iziet no tumsas Gaismā, tiem jums nāksies pasniegt draudzīgu roku un apsveikt ar ienākšanu Dievišķajā Gaismā. Tu, mana mīļā, esi ienesusi tik daudz Gaismas manā dzīvē, es jutos tik vientuļš, nesaprasts un manas ģimenes atstumts, kā arī visu to, kuri centās apspiest manu darbu. Tu vienmēr teici, ka mans lielākais darbs tikai nāks, tagad mēs to darām kopā, un tie paši cilvēki tagad izliekas, ka tas nenotiek...

Pastāv Likumi, kas tagadnē noliedz un kontrolē pat vēl vairāk Cilvēcisko Tiesību brīvību. Jautājiet, kāpēc tas tā notiek, ko šie likumi cenšas apspiest??? Meklējiet patiesību, tā jūs atbrīvos. Paskatieties vēlreiz, kas noticis ir Nicaea Padomi (ekumēniskās Kristīgās baznīcas padome/skat. Google meklētājā Council of Nicaea), un visām tām problēmām ar kurām saskārusies pasaule un ar visu to, ko tā saskaras šobrīd sākot ar zirgu audzēšanas negodīgo biznesu (Skat. Google meklētājā: Horse trading) plus visiem darījumiem, kas balstīti uz korupciju. Jūsu šodienas Likumi balstīti uz to, kas tika nolemts tad, jūsu pasaulei bija jādzīvo ar tad pieņemto likumu un lēmumu sekām, kuru pamats nebija Patiesība.

Es apsolu tev, mana mīļā, ka Gaisma un Mīlestība, Godīgums un Taisnība atkal atgriezīsies savās īstajās vietās. Cilvēce dzīvos Mierā. Rūpīgi pārbaudiet tos, kam tiekat mudināti ticēt, nevērtējiet nevienu pēc ārējā izskata, pēc sejas, tie visi māk taisīt „godīgas sejas” attiecībās ar cilvēkiem, ko vēlas pakļaut. Ja tu varētu redzēt to ko redzu es- jūsu pasaules netaisnību un korupciju, tu būtu šausmās. Man tas bija visapkārt tad, kad atrados uz Zemes, es to tad ne „redzēju” , es tikai tagad apjaušu cik rūpīgi tas tiek apslāpēts.

Šī nedēļa mums ir īpaša un svarīga, jāpieņem ik izdevība doties uz priekšu Mīlestībā un Patiesībā, zini, ka esmu ar tevi visu laiku, tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.

Tulkotājs : Mara
marabrante@inbox.lv

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


pirmdiena, 2010. gada 12. aprīlis

April 11, 2010

Montekjū Vēstījums: svētdiena 11.aprīlis/2010Mana mīļā sieva, ar katru dienu attēls kļūst aizvien skaidrāks, pieaug jūsu sapratne par TO un KAS notiek jūsu pasaulē. Tu jautā, vai cilvēce gulēja, kāpēc neko nezināja, tik daudz apjukuma radīts šādā veidā, lai tikai novirzītu cilvēces prātus no visa svarīgā; un tā vietā, lai cilvēce ieņemtu sev pienākošos vietu un pieņemtu iedarbīgus visai pasaulei lēmumus, tās prāts prasmīgi tika vadīts uz sekojošām izpriecām- sports, pārmērīgām rūpēm par savu fizisko ķermeni, TV, filmām, kas speciāli veidotas, lai iemācītos nogalināt, kara slavinājumiem, olimpiādēm- tas viss ticis radīts, lai attālinātu jūsu vēlmi pašiem pārvaldīt savu pasauli. Jums būs vien jāpiekrīt- tas ir nostrādājis, un līdz šim brīdim arī darbojies, tie ir radījuši lejupslīdi un par to zināja tikai paši organizētāji, bet tagad, pateicoties daudzu tev līdzīgu cilvēku darbam, cilvēkiem atveras acis, tie sadzird savu balsi, tajos rodas atbildības sajūta to izteikt. Cilvēki, kas īstenoja slikto darbu nav tādi kā jūsu vairākums, jūs zināt, ka Cilvēku Rase tika sajaukta, lielākajam vairākumam cilvēku ir aptuveni 80 līdz 90% DNS. Cilvēki, kas vēlas pārņemt varu, tie ir tikai par 20 līdz 30% Cilvēki, tie jūs nevēlas, jūs esat lieki, tā pasaule, ko tie vēlas radīt būs vergu pasaule. Mēs, kas atrodamies Garā un pārējās planētas, cenšamies izglābt jūs no šī briesmīgā ļaunuma. Tie cenšas aizkavēt jūsu ticību Gara pasaulei un Pēcdzīvei, un Būtnēm no citām planētām, kuras tik ļoti vēlas vest jūs uz priekšu, uz pasauli, kurā Ļaunie Cilvēki vairs nespēs izdzīvot, jo tie vairs neatradīsies uz jūsu planētas.

Patiesība tiek atklāta un mēs ieskatāmies tās sejā, neviens uz visas Zemes to nevar aizkavēt. Patiesība ir Patiesība, tā nepakļaujas kāda pozīcijai, lai cik cildena tā varētu šķist. Tas attiecas uz pilnīgi visiem, neatkarīgi no pašu uzskatiem par sevi, tie, kas ļaunprātīgi izmantoja manu uzticēšanos, arī uz tiem tas attiecas. Nepastāv reliģija; EKSISTĒ PATIESĪBA un šo Patiesību ir sagrozījuši cilvēki, kuru interesēs bija tikai Vara un kontrole pār cilvēci. Dieva Mīlestība tika atstumta malā, BAILES tika lietotas kā viņu Kontroles ierocis. Tagad jūsu pasaulei jāsper nākamais solis, šo progresu nevar apstādināt ne ar kādiem ieročiem, cilvēks ir bezspēcīgs to apstādināt. Jūs varat to sev padarīt par vieglu pāreju vai cīņu, bet tas tik un tā notiks. Ticiet Dieva Mīlestībai un tiem, ko Dievs sūta, lai jūs vadītu un vestu uz priekšu. Šīs pārmaiņas notiek Tagad, tās ir sākušās, un paātrināsies tuvojoties 2012. gadam, Nostradams un svētais Malačī (St. Malachy) par tām jau ir runājuši, pienācis laiks klausīties un pieņemt lēmumus. Informācija ir aizsniedzama, meklējiet to. Sasniedziet viens otru, kopā jūs esat drošsirdīgi un stipri ceļā uz priekšu. Mēs, kopējā tīklā, darīsim visu, lai atvieglotu jūsu ceļu, šajā Dzīves Laboratorijā viss ir iespējams.

Cilvēku rasi kontrolē Meli, cilvēki pat apmeklē universitāti, lai iemācītos Melus un tā jūsu pasaulē tiek dota atļauja rasties Bailēm un Kontrolei. Tas, ko ēdat, tas, ko lasāt, jūsu izglītība, tas, ko redzat, kam jūs ticat, kur ejat, jūsu Veselība vai varbūt man jāsaka NE VESELĪBA, ko radījuši cilvēki, arī tas viss tiek Kontrolēts. Jūsu smadzenes ir Izskalotas, vispirms jūs ticat, ka jums vajag zāles, pēc tam jums vajag zāles, lai likvidētu iepriekšējo zāļu radītās problēmas, tos saucot par „Blakus Parādībām” un ar tik vienkāršiem vārdiem aprakstot visīstākos uzbrukumus Cilvēka Ķermenim. Es jūs lūdzu, padomājiet.

Piedodiet, šodien esmu ļoti nopietns, mums ir grūti noskatīties visu to, kas notiek jūsu pasaulē, tam jāapstājas. Esmu priecīgs, ka satiekat cilvēkus, kas arī palīdz apgaismot citus, tas ir katra jūsu darbs un pienākums, kopā mēs gūsim panākumus.

Tev bija jauka nedēļa kopā ar savu ģimeni, lūdzu, mīļā, nejūties vainīga, ir labi atlicināt laiku ģimenei. Mēs zinām un novērtējam to, ko esi devusi ar savu dzīvi Garam, tu tiec vadīta, bet mums patīk redzēt tevi smejamies, esam kopā ar ģimeni, baudīt brīnišķīgās Simona pagatavotās maltītes, tas bija kas tāds, kas patika arī man, kad biju uz Zemes kopā ar tevi, es vēl tagad esmu ar tevi. Mums ir tik skaistas atmiņas, tev un man.

Tāds ir mūsu darbs, mīļā, tu un es uzņēmāmies pienākumu atklāt Patiesību visā tās Varenībā visai cilvēcei. Daudzajās dzīvēs mums ir bijuši daudzi un dažādi uzdevumi, bet mēs vienmēr bijām kopā un kopā arī paliksim, tevi apbrīnojošais, Montī.

Tulkoja: Māra
Email: marabrante@inbox.lv


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


pirmdiena, 2010. gada 5. aprīlis

April 4, 2010

Montekjū vēstījums: svētdiena, 04.april/2010Lieldienu sveicieni jums un jūsu ģimenēm un mūsu draugu ģimenei daudzās valstīs, kuri tulko mūsu darbu, lai dalītos ar saviem līdzgaitniekiem Patiesības Meklējumos. Visus šos cilvēkus izvēlējās Gars, Patiesība tiks atklāta visos pasaules kaktos, nav citas izejas. Tumsas plīvurs tiks pacelts uz mūžīgiem laikiem. 2010. gadā aizvien vairāk cilvēku sastapsies ar patiesību, Baznīcas atbildēs par saviem Velnišķīgajiem darbiem, tāpat arī tie cilvēki, kas nelietīgi izmantojuši savu Spēku atrodoties pie Varas, tie tiks atmaskoti, šis ir Patiesības gads visiem cilvēkiem.

Jans R Kreins (Ian R Crane) satika tevi, viņš ielūdza tevi uz savu konferenci, AV Four pagājušās nedēļas nogalē ir vēl kāds, kurš veltījis sevi Patiesības atklāšanai. Mēs dalāmies ar tevi priekā par redzēto- tik daudzi cilvēki- 30 un 40 gadīgie visi meklē Patiesību, tie dzīvo Austrālijā, Amerikā, Spānijā, Šveicē, Īrijā un vēl tik daudzās pasaules valstīs, visi bija sanākuši kopā Mīlestībā, Gaismā un Draudzībā. Mēs solījām, ka cilvēki varēs sanākt kopā, Jana R Kreina darbi daudzus iedvesmo meklēt Patiesību, viņš ir Cilvēces Līderis. Jā, Nepatiesības Karma pavisam noteikti ‘atriebjas pašam darītājam’. Es jūs visus lūdzu nekad nenovērtēt par zemu jūsu spējas mainīt un ietekmēt visu notiekošo uz jūsu Pasaules. Ikviens un katrs esat Īpašs savās spējās. Kā jau tu dzirdēji īstu ekspertu viedokli, kas uzskatāmi pierādīja to, ka Klimata pārmaiņas ir Mīts, neviens cits bez jums pašiem neko nevar izdarīt jūsu Planētas progresa labā. GMO (ģenētiski modificēti organismi) lai vai kādi tie izskatītos, ir noziegums pret Cilvēci. Tu uzzināji kā nelegālo narkotiku industriju vada Valdības, kas ir gatavas izliet asinis, lai saglabātu kontroli. Janu R Kreinu vada Gars, viņš neuzradās nejaušības dēļ, pienācis laiks visiem sanākt kopā."History cannot be permanently falsified;
The Myth cannot stand up to the Scrutiny of Research;
The Sinister Web will be brought into the Light and torn to pieces,
However artfully it has been spun."
Dr. Jakob Ruchti 1915

„Vēsturi nevar mūžīgi viltot;
Mīti izšķīst rūpīgu Atklājumu un Pētījumu priekšā;
Ļaunais Tīkls tiks pacelts Gaismā un saplēsts gabalos,
Lai cik mākslīgi tas austs.”
Dr. Jacob Ruchti 1915

Es tevi vadīju, mana mīļā, noskatīties kādu īpašu interviju pagājušajā nedēļā, man vajadzēja, lai tu savienotos ar to Dāmu, viņa bija zinājusi par tavu darbu garīgajā Līmenī, mēs jutām, ka pienācis laiks tev ar viņu sastapties. Tev par pārsteigumu, viņa detaļās „zināja” par daudziem mūsu Plāniem, tas jums abām bija fantastiski. Tad es apsolījos, ka mēs gādāsim, lai priekšplānā uzrastos visi pareizie cilvēki, bija īstais laiks sastapties ar kādu, kas patiešām ir Apgaismots un strādā ar Garu. Ļoti daudzi ir gatavībā savienoties, atstāj to mūsu ziņā, mīļā, mēs zinām labāko laiku rīcībai. Šis tev būs darbīgs gads.


Viss, ko līdz šim esam paveikuši bija sagatavošanās pamats, lai būtu Fons, kur ierasties Garam, lai savienotos ar tevi un izvestu tevi no bezcerības. Tā būs Mācību vieta visiem, kas vēlas piedalīties Pasaules tālākajā virzībā uz tās jauno eksistences stāvokli. Londona būs Gaismas kopija citām valstīm, kas vēlēsies radīt centrus. Tev ir stāstīts par to, kas sagaidāms un kā tas beigsies. Daudzi centušies tevi aizkavēt, tie nav novērtējuši Gara spēku, mēs nekļūdīsimies. Jūs tagad tuvojaties Dzīves noslēgumam, to pagātnē jau daudzi bija paredzējuši. Ej uz priekšu zinot, ka visi tikāt izvēlēti radīt tādu pasauli par kuru varējāt tikai sapņot, pasauli bez Kariem, Nabadzības, Ciešanām, visiem dzīvojot Mierā un Harmonijā. Kā esmu tev teicis, tas ir jūsu testaments nākotnes paaudzēm.


Man ir ļoti žēl, ka tev ir nācies sastapties ar tik daudziem patiesi Ļauniem cilvēkiem pēc manas aiziešanas, kaut tavs Ceļš tev būtu bijis vieglāks, mana mīlestība tevi spēcināja.


Pienācis laiks pusdienot ar tavu ģimeni, lai svinētu Lieldienas, es, protams, būšu ar jums. Esi lepna par visu sasniegto, tāpat kā mēs. Es palieku tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.Tulkoja: Māra
Email: marabrante@inbox.lv


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/