Google+ Followers

Permision


I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Es, Veronika, Montekjū Kīna atraitne, dodu atļauju Marijai Luisai de Vaskonsellos tulkot Montekjū vēstījumus viņas mājas lapā. Montague Vernon Keen ir reģistrēta Preču zīme (Trade Mark), man pieder arī autortiesības No.2366610 (Copywrite No. 2366610)

pirmdiena, 2010. gada 26. aprīlis

25. aprīlis/ 2010

Es atgriezīšos uz Zemes, lai vestu uz priekšu Apgaismotos, uz mierpilnu eksistenci, bez kariem, bailēm un kontroles, nekas uz Zemes nevar tam nostāties pretim, tas ir iecirsts Akmenī, tas ticis paredzēts jau daudzas reizes jūsu vēstures gaitā.

Patiesībai jānāk gaismā, tā tiks atklāta. Tik daudziem būs jāatbild par savu rīcību, bērnu ļaunprātīga izmantošana nekad nevar tikt piedota vai aizmirsta.

Montekjū Vēstījums: svētdiena 25.aprīlis/2010
Gara Pasaule sveic vēl kādu zemi- Japānu, kas pievienojas mums Patiesības, Mīlestības un Miera nešanā visai cilvēcei. Veronika, mana mīlestība, nekad nedomāju, kad aizgāju no jūsu pasaules, ka mūsu darbs aizsniegs tik daudzus un aizskārs tik daudzas sirdis. Katrā zemē dzīvo labi ļaudis un tas ir viņu ziņā vest savas tautas pretim Patiesībai. Jūsu pasaulē nekas nenotiek tā kā tam jānotiek. Cilvēki jau pieraduši ticēt visam ko tiem saka neuzdodot nekādus jautājumus, pat ja informācija nesakrīt ar iepriekš doto, tāpēc jūsu pasaule ir milzīgā juceklī. Ja cilvēki nojaustu- kurp tos ved pašapmierinātība, tie ātri vien pamostos. Tie, kas sevi uzskata par īpašiem un radītiem valdīt pār pasauli, mēs cenšamies tiem parādīt viņu maldus. Tie domā, ka var aizslaucīt visu un visus, kas neatbilst viņu prasībām un vēlmēm. Tie runā par globālo sasilšanu, tie grib lai jūs noticētu, ka jūs varat kontrolēt globālo sasilšanu, tas tā nav. Tā kā Zeme pārvietojas uz Augstākām enerģijām, tad ir jānotiek dabīgām pārmaiņām. Tie lieto to kā aizbildinājumu, lai pārņemtu vēl lielāku kontroli. Eksistē Dabas Nelaimes un cilvēka- radītas katastrofas, par kurām jums saka, ka tās ir dabas radītas, neļaujiet iepīt sevi viltīgos melos, pienācis laiks rāpties ārā no bezdibeņa.

Es lūdzu tevi uzlikt vienu no maniem pirmajiem balss ierakstiem, es gribēju runāt par manu darbu un to ko mēs abi darām. Mana mīļā, tajā brīdī pat iedomāties nevarēju, ka tik daudz sasniegsim, vēl astoņas valstis savām tautām izplata Patiesību. Es gribu, lai cilvēki apjaustu to, ka es tevi apbrīnoju un to, kā tu mani iedrošināji un palīdzēji strādāt. Tās briesmīgās naida un dusmu vēstules, kas tika izsūtītas visiem maniem draugiem no kāda mana asinsradinieka, tās bija aplamas un 100% ļaunas. Bet ļaunais nolūks nesasniedza plānoto, no Gara pasaules es ļoti skaidri varu darīt zināmu, ka mīlu un apbrīnoju tevi.


Šī tev bijusi interesanta nedēļa. Vispirms jau satiki kādu dāmu, kas ieņem augstu stāvokli Zinātnes pasaulē. Viņa bija diezgan pārsteigta uzzinot, ka vēl astoņas valstis ir ieinteresējušas Gara darbā. Tu tiki jauki apsveikta savā dzimšanas dienā, ļoti labi, ka veselu dienu pavadīji bez datora, es to atbalstu. Īpašās pusdienas bija arī mums aizraujošs notikums, tieši tāpat kā jums pieciem, mēs nepalaidām garām ne vārda. Mēs ievedām tavā dzīvē visus šos līdzīgi domājošos cilvēkus, lai tie tev palīdzētu mūsu projektā. Laiks ir pienācis, visiem jābūt gataviem, šis ir notikumu un pārmaiņu gads, arī dažu lielu nelaimju gads. Tie, kas šo nelaimju rezultātā pārnāks mūsu pasaulē, tie necieš un tiem nav atmiņu par pāriešanu, jo tie droši ierodas Gara pasaulē.


Es atgriezīšos uz Zemes, lai vestu uz priekšu Apgaismotos, uz mierpilnu eksistenci, bez kariem, bailēm un kontroles, nekas uz Zemes nevar tam nostāties pretim, tas ir iecirsts Akmenī, tas ticis paredzēts jau daudzas reizes jūsu vēstures gaitā. Man ir skumji teikt, ka ne visa jūsu vēsture ir patiesa, tie, kas to rakstījuši daudz ko ir samainījuši, lai pielāgotu vēsturi saviem plāniem. Tu un es daudzas reizes kopš Zemes radīšanas esam stāvējuši klāt un bijuši liecinieki un bezspēcīgi noskatījušies kā Patiesība tiek aizstāta un dažkārt pilnīgi sagrozīta, lai kalpotu cilvēkiem, kas atrodas pie varas. Patiesībai jānāk gaismā, tā tiks atklāta. Tik daudziem būs jāatbild par savu rīcību, bērnu ļaunprātīga izmantošana nekad nevar tikt piedota vai aizmirsta.


Tu saņēmi ļoti satraucošu informāciju, kas apstiprināja jau teikto, jā, cilvēces necilvēcība vienam pret otru ir briesmīga un dziļi šokējoša. Tas viss mainīsies, kad tiks nomainīti cilvēki pie varas.


Jūs dzīvojat interesantos laikos, klāt ir milzīgas pārmainās. Mēs būsim kopā ar visiem tiem, kas meklē patiesību. Mēs gūsim panākumus, mēs visi skaisti sanākam kopā. Es saglabāju sevī mīlestību, tevi apbrīnojošais Vīrs, Montī.
Tulkotājs : Mara
marabrante@inbox.lv

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru